logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgtoewijzing
opdracht van een zorgkantoor of gemeente aan een zorgaanbieder die volgt op een indicatiebesluit om voor een bepaalde periode bepaalde zorg te leveren aan een cliŽnt of om alternatieve voorzieningen te treffen ter overbrugging van de wachtperiode tot de geÔndiceerde zorg geleverd kan worden
Zie ook
indicatiestelling
zorgkantoren
 

© 2019 Stimulansz