logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

toewijzing
iets aangewezen krijgen omdat iemand er recht op heeft of behoefte aan heeft, bijvoorbeeld de toewijzing van een sociale huurwoning of toewijzing van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo; in het bijzonder binnen de administratieve processen in het zorgproces, officiële opdracht van een gemeente of zorgkantoor aan een aanbieder van zorg of ondersteuning om voor een bepaalde periode bepaalde zorg te leveren aan een cliënt; binnen de Wmo en de Jeugdwet wordt dit een toewijzing genoemd, binnen de Wlz een zorgtoewijzing
Ook wel
zorgtoewijzing
Zie ook
indicatiestelling
zorgkantoren
 

© 2021 Stimulansz