logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

buurthulp
onderlinge hulp- en dienstverlening door en voor bewoners in een buurt, wijk of dorp, al dan niet via georganiseerde initiatieven en/of het verlenen van (mantel)zorg aan iemand in de buurt
Ook wel
burenhulp
burenhulpdiensten
helpende hand
vrijwillige buurthulp
vrijwillige buurtzorg
Algemener begrip
informele zorg
praktische dienstverlening
vrijwillige inzet
Zie ook
burgercoöperaties
sociale marktplaatsen
vrijwillige hulpdiensten
 

© 2021 Stimulansz