logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwillige inzet
maatschappelijke inzet van mensen op onbetaalde, veelal vrijwillige basis, zoals het uitvoeren van burgerinitiatieven, buurthulp en alle vormen van vrijwilligerswerk
Algemener begrip
participatie
Specifieker begrip
buurthulp
vrijwilligerswerk
Zie ook
burgerkracht
 

© 2021 Stimulansz