logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgtoewijzing
officiële opdracht van een zorgkantoor aan een aanbieder van zorg of ondersteuning om voor een bepaalde periode bepaalde Wlz-zorg te leveren aan een cliënt; binnen de Wmo en de Jeugdwet wordt dit een toewijzing genoemd, binnen de Wlz een zorgtoewijzing
Zie
toewijzing
 

© 2019 Stimulansz