logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

proactieve zorgplanning
advance care planning (ACP); vroegtijdige zorgplanning, een continu en dynamisch proces van het bespreken en vastleggen van wensen en voorkeuren van een patiënt in de palliatieve fase; er vinden gesprekken plaats tussen de patiënt, zijn naasten en zorgverleners om hem nu en in de toekomst zo passend mogelijke zorg te kunnen bieden, ook rond het levenseinde; daarover worden afspraken gemaakt met de patiënt, ook voor het geval de patiënt daar zelf op een bepaald moment geen keuzes meer over kan maken; samen beslissen neemt een belangrijke plaats in
Ook wel
advance care planning
vroegtijdige zorgplanning
Algemener begrip
samen beslissen
 

© 2022 Stimulansz