logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

logeervergoeding
vergoeding voor mensen die voor langere tijd meerdere dagen achter elkaar ver van huis behandeld worden maar niet opgenomen zijn; zij kunnen kiezen voor een vergoeding van overnachtingen in de buurt van de behandelplek in plaats van voor een vergoeding van de vervoerskosten; bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum en betaald vanuit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet)  

© 2022 Stimulansz