logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

logeervergoeding
vergoeding per 1 januari 2020 voor mensen die voor langere tijd meerdere dagen achter elkaar ver van huis behandeld worden maar niet opgenomen zijn; zij kunnen kiezen voor een vergoeding van overnachtingen in de buurt van de behandelplek in plaats van voor een vergoeding van de vervoerskosten; bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum en betaald vanuit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet)  

© 2019 Stimulansz