logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

paraprofessionals
veelal uit specifieke doelgroepen afkomstige personen (bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond), die worden aangesteld vanwege hun kennis en ervaring met de doelgroepen, om deze beter te bereiken en een brugfunctie te vervullen tussen hulpverleners en de doelgroepen
Algemener begrip
intermediairs
Specifieker begrip
VETC'ers
 

© 2021 Stimulansz