logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgmachtiging
machtiging van een rechter waarmee verplichte zorg toegepast kan worden bij iemand met een psychische stoornis, geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; de rechter verleent een zorgmachtiging alleen als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel voor de persoon zelf, voor anderen of voor goederen, als er geen mogelijkheden meer zijn voor vrijwillige zorg, als de verplichte zorg in verhouding staat tot het beoogde doel en als het aannemelijk is dat de verplichte zorg effectief is; indien mogelijk wordt de verplichte zorg ambulant gegeven en wordt een opname voorkomen; een zorgmachtiging kan de eerste keer maximaal zes maanden duren en kan daarna worden verlengd
Zie ook
vrijheidsbeperking
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 

© 2021 Stimulansz