logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

crisismaatregel
beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg toegepast kan worden voor mensen met een psychische stoornis in een crisissituatie waarin snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend ernstig nadeel; een crisismaatregel is maximaal drie dagen geldig; alle vormen van verplichte zorg zijn mogelijk, zoals gedwongen behandeling of medicatie, het beperken van bewegingsvrijheid, insluiting, toezicht en opname; geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Zie ook
vrijheidsbeperking
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 

© 2020 Stimulansz