logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

besluit tot opname en verblijf
besluit om iemand op te nemen in een zorginstelling voor cliënten die zelf geen weloverwogen beslissing kunnen nemen over een opname, maar zich er ook niet tegen verzetten; het CIZ geeft dit besluit af voor maximaal 5 jaar, verlenging daarna is mogelijk; in de voormalige Wet Bopz ging het hierbij om een artikel 60-procedure
Zie ook
CIZ
Wet zorg en dwang
 

© 2020 Stimulansz