logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

beperking van de bewegingsvrijheid
onvrijwillige zorg waarbij iemand in zijn bewegingsmogelijkheden wordt beperkt; iemand kan dan niet gaan en staan waar hij zelf zou willen, bijvoorbeeld doordat iemand wordt ingesloten op zijn kamer of wordt gefixeerd; onder voorwaarden mogelijk vanuit de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Algemener begrip
vrijheidsbeperking
 

© 2020 Stimulansz