logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgverantwoordelijke
aangewezen zorgverlener die een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang, in het voorkomen van onvrijwillige zorg en de juiste toepassing ervan als het onontkoombaar is; stelt zorgplannen op en is verantwoordelijk voor de toepassing van het stappenplan als onvrijwillige zorg in het zorgplan wordt opgenomen of als bepaalde vormen van zorg op vrijwillige basis in het zorgplan van wilsonbekwame cliënten worden opgenomen; beslist ook over onvrijwillige zorg buiten het zorgplan om; als zorgverantwoordelijke kunnen onder meer worden aangewezen: ter zake kundige artsen, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen, verzorgenden IG en persoonlijk begeleiders gehandicaptenzorg
Algemener begrip
zorgverleners
Zie ook
vrijheidsbeperking
Wet zorg en dwang
 

© 2020 Stimulansz