logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wzd-functionaris
onafhankelijk persoon die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken rondom het verlenen van onvrijwillige zorg aan een bepaalde patiënt, die toeziet op de inzet van onvrijwillige zorg en indien mogelijk de afbouw van onvrijwillige zorg stimuleert; dit kan een arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist zijn
Algemener begrip
zorgberoepen
Zie ook
vrijheidsbeperking
Wet zorg en dwang
 

© 2020 Stimulansz