logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgcoŲrdinatie
het regelen en afstemmen van gelijktijdige of opeenvolgende zorg-, hulp- en/of dienstverlening en/of ondersteuning rondom een cliŽnt met alle betrokken zorg-, hulp- en dienstverleners, waaronder eventueel ook vrijwilligers en mantelzorgers
Ook wel
casemanagement
Algemener begrip
zorgfuncties
Zie ook
ketenzorg
persoonsgebonden budget
 

© 2019 Stimulansz