logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

actief burgerschap
het actief deelnemen van mensen vanuit eigen inbreng en ideeën op basis van eigen mogelijkheden en ambities aan de samenleving op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak, waarbij niet alleen het eigen maar ook het algemeen belang centraal staat
Algemener begrip
burgerschap
Zie ook
burgerkracht
maatschappelijk middenveld
maatschappelijke betrokkenheid
participatie
 

© 2021 Stimulansz