logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

ernstig nadeel
omstandigheden die een reden kunnen zijn om onvrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang toe te passen; zonder mogelijk ernstig nadeel mag geen onvrijwillige zorg worden toegepast; de cliënt brengt zichzelf of anderen in levensgevaar, brengt ernstig lichamelijk letsel toe of ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, er is sprake van verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt, de veiligheid van de cliënt wordt bedreigd, cliënt roept met hinderlijk gedrag agressie van anderen op of de algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar
Ook wel
gevaarscriterium
Zie ook
Wet zorg en dwang
 

© 2021 Stimulansz