logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatschappelijk middenveld
geheel van organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen, geen onderdeel van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en niet op familie- of vriendenbanden berusten; bijvoorbeeld kerken, politieke partijen, vakbonden, milieubeweging, sociale organisaties, productschappen, werkgeversverenigingen enz.
Ook wel
civil society
Zie ook
actief burgerschap
maatschappelijke betrokkenheid
nulde lijn
vrijwilligersorganisaties
vrijwilligerswerk
 

© 2021 Stimulansz