logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatschappelijke betrokkenheid
betrokkenheid bij de samenleving; kan onder meer tot uitdrukking komen in actief burgerschap en bij bedrijven in activiteiten of investeringen in de (lokale) omgeving of ten gunste van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen
Zie ook
actief burgerschap
maatschappelijk middenveld
vrijwilligerswerk
 

© 2021 Stimulansz