logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

belangenorganisaties
organisaties (van en) voor mensen met dezelfde belangen, zoals mensen met een bepaalde aandoening, die taken hebben als ondersteuning, voorlichting, beleidsbeïnvloeding, signalering, belangenbehartiging en vertegenwoordiging bij de overheid
Specifieker begrip
cliëntenorganisaties
familieorganisaties
migrantenorganisaties
ouderorganisaties
pg-organisaties
Zie ook
lotgenotencontact
 

© 2021 Stimulansz