logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

belangenorganisaties
organisaties (van en) voor mensen met dezelfde belangen, zoals mensen met een bepaalde aandoening, die taken hebben als ondersteuning, voorlichting, beleidsbeÔnvloeding, signalering, belangenbehartiging en vertegenwoordiging bij de overheid
Specifieker begrip
cliŽntenorganisaties
familieorganisaties
ouderorganisaties
pg-organisaties
zelforganisaties
Zie ook
lotgenotencontact
 

© 2019 Stimulansz