logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zelfhulp
gezamenlijke, vrijwillige activiteiten van mensen die zelf of als verwanten te maken hebben (gehad) met aandoeningen, psychische of sociale problemen, gericht op herstel en het beheersen en/of overwinnen van de problematiek, bijvoorbeeld door bewustwording of het uitwisselen van ervaringen
Ook wel
zelfhulpbehandelingen
Algemener begrip
informele zorg
Specifieker begrip
Eigen Krachtconferenties
lotgenotencontact
telefooncirkels
zelfhulpgroepen
Zie ook
ouderorganisaties
zelfzorg
 

© 2021 Stimulansz