logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

centrale verzorgers
mensen die een centrale rol vervullen in de mantelzorg aan zelfstandig wonende zieke of gehandicapte familieleden of vrienden; zijn tevens aanspreekpunt voor professionele zorgverleners
Ook wel
primaire verzorgers
spilzorgers
Algemener begrip
mantelzorgers
 

© 2021 Stimulansz