logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleegkundig technisch team
VTT; team van gespecialiseerd verpleegkundigen dat 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is, meestal vanuit een thuiszorgorganisatie, voor het uitvoeren van (complexe) verpleegtechnische handelingen bij mensen thuis, zoals palliatieve sedatie, het inbrengen van infusen, katheters en sondes, specialistische wondverzorging en buikdialyse; er zijn ook nog veel andere namen in omloop voor dit soort teams: technoteam, technisch verpleegkundig team, medisch technisch team, specialistisch verpleegkundig team
Ook wel
medisch technisch team
specialistisch verpleegkundig team
technisch verpleegkundig team
technoteam
TVT
VTT
Algemener begrip
thuisverpleging
 

© 2021 Stimulansz