logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

EVC
erkenning verworven competenties; systeem voor het erkennen van eerder of elders verworven competenties wat resulteert in het toekennen van vrijstellingen, certificaten of diploma's, bijvoorbeeld bij werkervaring of eerder gevolgde opleidingen van vrijwilligers, herintreders en mensen van buitenlandse afkomst
Ook wel
erkenning verworven competenties
ervaringscertificaten
ervaringsprofielen
EVC-rapportages
 

© 2021 Stimulansz