logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"J"

jeugd-ggz
deelgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verpleging en verzorging biedt aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig is, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd; per 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet
Ook wel
ggz voor jeugdigen
Algemener begrip
geestelijke gezondheidszorg
zorgnetwerken
 

© 2021 Stimulansz