logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

civil society
systeem van verbanden waar mensen vrijwillig deel van uitmaken en die geen onderdeel van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en niet op familie- of vriendenbanden berusten; civil society gaat uit van betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur, minder overheidsbemoeienis, beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin en tolerantie
Zie
maatschappelijk middenveld
 

© 2021 Stimulansz