logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

indicatiestellers
personen belast met de indicatiestelling; brengen in kaart welke zorg en behandeling nodig is voor de cliënt, patiënt enz. en welk deel hiervan wordt vergoed
Ook wel
indicatieadviseurs
Algemener begrip
zorgberoepen
Zie ook
CIZ
indicatiestelling
 

© 2021 Stimulansz