logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

cliëntsysteem
de cliënt/patiënt met zijn naasten
Ook wel
familiesysteem
Specifieker begrip
naasten
Zie ook
familiebenadering
 

© 2021 Stimulansz