logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

cliëntondersteuning
onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; verplichting voor gemeenten om voor beschikbare cliëntondersteuning te zorgen bij toegang tot onder meer de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet en bij het aanvragen van een indicatie voor Wlz-zorg; voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg zijn zorgkantoren verplicht voor beschikbare cliëntondersteuning te zorgen bij de keuze voor een aanbieder en het opstellen, evalueren of bijstellen van het zorgplan
Algemener begrip
maatschappelijke ondersteuning
Specifieker begrip
ouderenadvisering
Zie ook
cliëntenorganisaties
empowerment
MEE-organisaties
 

© 2021 Stimulansz