logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

CQ-index
Consumer Quality Index; instrument voor het meten van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt; de vragenlijsten geven inzicht in wat cliënten/patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen met de zorg zijn  

© 2021 Stimulansz