logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vraagsturing
het vergroten van de mogelijkheden om bij de financiering en organisatie van de gezondheidszorg de wensen van de zorgvrager tot hun recht te laten komen
Zie ook
vermaatschappelijking van de zorg
vraaggestuurd werken
woonzorg
zorgverlening
zorgvisies
 

© 2021 Stimulansz