logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wmcz
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018; regelt de oprichting van cliëntenraden in zorginstellingen met de bijbehorende bevoegdheden, invloed op de samenstelling van het bestuur, openbaarheid van de stukken en de naleving van de wet; per 1 juli 2020 is de nieuwe Wmcz (de Wmcz 2018) in werking getreden
Ook wel
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Zie ook
zorginstellingen
 

© 2021 Stimulansz