logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

cliëntinitiatieven
projecten waarbij mensen met een beperking voor zichzelf een kleinschalige woonvorm opzetten en de gewenste begeleiding inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb)
Opmerking
voor initiatieven waarbij ouders van kinderen met een beperking een kleinschalige woonvorm opzetten zie ouderinitiatieven
Zie ook
kleinschalig wonen
ouderinitiatieven
persoonsgebonden budget
 

© 2021 Stimulansz