logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kleinschalig wonen
vorm van wonen waarbij mensen die in meerdere of mindere mate begeleiding en zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk wonen in een huis in de wijk in plaats van in een instelling, of ook wel in kleinschalig ingerichte groepswoningen binnen verpleeghuizen; de bewoners voeren in een kleine groep (maximaal acht mensen) een huishouding, waarbij ieder een eigen kamer heeft en er gemeenschappelijke ruimten zijn
Ook wel
kleinschalig groepswonen
Algemener begrip
wonen
Zie ook
cliëntinitiatieven
dementiezorg
ouderinitiatieven
vermaatschappelijking van de zorg
woonbegeleiding
 

© 2021 Stimulansz