logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

activerend huisbezoek
tijdelijke en doelgerichte ondersteuning bij iemand thuis door speciaal opgeleide vrijwilligers, bijvoorbeeld een oudere die daarna weer zelfstandig verder kan
Algemener begrip
bezoekwerk
Zie ook
maatjesprojecten
ouderenadviseurs
 

© 2021 Stimulansz