logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

bezoekwerk
georganiseerde vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij vrijwilligers ouderen, zieken of mensen met een beperking thuis bezoeken
Opmerking
voor bezoeken aan huis door professionele zorgverleners zie huisbezoek
Algemener begrip
vrijwilligerswerk
Specifieker begrip
activerend huisbezoek
preventief huisbezoek
ziekenbezoek
Zie ook
eenzaamheidsbestrijding
 

© 2021 Stimulansz