logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ouderenadviseurs
onafhankelijke beroepskrachten verbonden aan een gemeente die het zelfstandig functioneren van ouderen bevorderen en streven naar vergroting van zelfredzaamheid en welbevinden van ouderen door informatieverstrekking, advisering, bemiddeling en begeleiding op het terrein van wonen, zorg, welzijn en financiën
Zie ook
activerend huisbezoek
ouderenadvisering
zorgconsulenten
 

© 2021 Stimulansz