logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

begeleiding
1. het geven van een vorm van ondersteuning aan mensen of organisaties op welk terrein dan ook 2. in het bijzonder in de Wmo 2015: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van iemand zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven 3. in het bijzonder in de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg: activiteiten waarmee iemand wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven
Ook wel
ondersteuning
Algemener begrip
zorgfuncties
Specifieker begrip
maatschappelijke ondersteuning
praktische dienstverlening
 

© 2021 Stimulansz