logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"R"

revalidatie
medische zorg gericht op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk of cognitief letsel of een functionele beperking, zodat zij weer zo goed mogelijk leren functioneren; revalidatiezorg wordt uitgevoerd door revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen
Algemener begrip
curatieve zorg
zorgfuncties
Specifieker begrip
revalidatiecentra
Zie ook
hulpmiddelen
 

© 2018 Stimulansz