logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatschappelijke steunsystemen
georganiseerde netwerken van mensen, diensten en voorzieningen, waarvan mensen met ernstige psychische problemen zelf deel uitmaken en die hen op vele manieren ondersteunen bij hun sociale participatie
Algemener begrip
sociale netwerken
Zie ook
community care
vermaatschappelijking ggz
 

© 2021 Stimulansz