logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vermaatschappelijking van de zorg
verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken en kwetsbare ouderen met al hun potenties en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen en hen daarbij waar nodig te ondersteunen; begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer extramuralisering, community care, empowerment en vraagsturing
Algemener begrip
zorgvisies
Specifieker begrip
vermaatschappelijking ggz
Zie ook
community care
empowerment
extramuralisering
familieparticipatie
kleinschalig wonen
mantelzorg
ontschotting
vraagsturing
 

© 2021 Stimulansz