logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgvraag
door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte
Ook wel
hulpvraag
Algemener begrip
zorgverlening
Zie ook
zorgbehoefte
zorgconsumptie
zorgzwaarte
 

© 2021 Stimulansz