logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

thuishulp
aanvulling op of vervanging van de mantelzorg door vrijwilligers voor mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken, gezinnen met een gehandicapt kind; de hulp is vaak praktisch: oppas (thuisopvang), kleine huishoudelijke klussen, boodschappen doen enz.; thuishulp wordt veelal gecoördineerd vanuit thuishulpcentrales, steunpunten mantelzorg en thuiszorginstellingen
Ook wel
praktische thuishulp
vrijwillige thuishulp
Algemener begrip
praktische dienstverlening
respijtzorg
vrijwillige thuiszorg
Specifieker begrip
gastouderhulp
thuishulpcentrales
thuisopvang
 

© 2021 Stimulansz