logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dagopvang
opvang, hulp, verzorging enz. overdag voor ouderen, mensen met een beperking, mensen met dementie, thuislozen enz. bij bijvoorbeeld dagcentra, verzorgingshuizen, ontmoetingscentra dementie
Ook wel
dagverblijven
dagverzorging
dagvoorzieningen
Specifieker begrip
DAC's
dagcentra
groepsverzorging
inloopvoorzieningen
vakantiedagopvang
zaterdagopvang
zorgboerderijen
Zie ook
dagverpleging
 

© 2021 Stimulansz