logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

continuïteitsbezoek
huisbezoek door een gespecialiseerde wijkverpleegkundige aan kankerpatiënten die na een ziekenhuisopname weer thuis zijn, met als doel te anticiperen op problemen zoals vermoeidheid, verminderde mobiliteit, overbelasting van de mantelzorgers, en de patiënt inzicht te geven in wat de thuiszorg te bieden heeft
Algemener begrip
wijkverpleging
 

© 2021 Stimulansz