logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wijkverpleging
onderdeel van de thuiszorg dat verpleging, verzorging, informatie, advies en voorlichting biedt in de thuissituatie aan mensen die deze zorg door ziekte, beperking, ouderdom of andere reden blijvend of tijdelijk nodig hebben
Algemener begrip
thuiszorg
verpleging
zorg thuis
Specifieker begrip
continuïteitsbezoek
thuisverpleging
thuisverzorging
 

© 2021 Stimulansz