logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dagcentra
centra die zinvolle bezigheden en uitdagende activiteiten bieden aan volwassenen met een verstandelijke beperking
Algemener begrip
dagopvang
 

© 2021 Stimulansz