logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwilligerswerk
werk dat onbetaald en onverplicht verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd verband
Algemener begrip
onbetaald werk
vrijwillige inzet
Specifieker begrip
bezoekwerk
luisterlezen
maatjesprojecten
taalcoaching
vrijwillige zorg
Zie ook
maatschappelijk middenveld
maatschappelijke betrokkenheid
vrijwilligers
vrijwilligerscentrales
vrijwilligersorganisaties
vrijwilligerswerkbeleid
 

© 2021 Stimulansz