logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

crisiskaarten
kaarten voor psychiatrische patiënten voor het geval zij in een crisis raken, met hun persoonsgegevens en informatie over behandeling, medicatie en hun gedrag tijdens zo'n crisissituatie; bij een crisiskaart kunnen de afspraken niet worden afgedwongen wanneer de patiënt zich op het moment van een crisis daartegen verzet
Algemener begrip
wilsverklaringen
 

© 2021 Stimulansz