logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"N"

netwerken palliatieve zorg
lokale of regionale samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten- en vrijwilligersorganisaties en/of lokale en provinciale overheden met als doel het garanderen van een zorgaanbod voor palliatieve terminale zorg dat goed toegankelijk, passend en van goed niveau is; ondersteund door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en stichting Fibula
Specifieker begrip
Centra voor Levensvragen
Zie ook
palliatieve zorg
terminale zorg
 

© 2021 Stimulansz