logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

onplanbare zorg
zorg waar mensen die zelfstandig wonen met of zonder indicatie onverwacht en acuut 24 uur per dag een beroep op kunnen doen door een telefoonnummer van een regionaal meldpunt te bellen of door een alarmeringssysteem in werking te stellen; geleverd door verschillende, samenwerkende zorgaanbieders uit een regio zoals thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen
Ook wel
niet-planbare zorg
Algemener begrip
thuiszorg
verpleeghuiszorg thuis
verzorgingshuiszorg thuis
Specifieker begrip
professionele alarmopvolging
zorg op afroep
Zie ook
woonzorg
 

© 2021 Stimulansz